Om oss

Capio Specialisttandläkarna består idag av tre specialisttandvårdsmottagningar samt ett tandtekniskt laboratorium. Vi finns i dag i centrala Stockholm på Sophiahemmet, i Nacka (sickla) i nybyggda vårdhuset Curanten samt Norrköping på Vrinnevi sjukhus. Tillsammans är vi ca 90 medarbetare på Capio Specialisttandläkarna inklusive 13 tandtekniker. Med flera specialistkliniker finns ett stort utbud av specialistkompetens inom olika delar av specialisttandvården vilket säkerställer att du som patient alltid får rätt behandling för just dig. Vår övertygelse är att en hög grad av specialisering och ett väl fungerande nätverk mellan specialister leder till en högre kvalitet i de utförda behandlingarna. Capio Specialisttandläkarna ingår i sjukvårdskoncernen Capio.

Genom samarbete och spetskompetens strävar vi efter att på bästa sätt hitta den optimala lösningen till varje enskild patient. Vi arbetar alltid efter att ta ansvar för hela vårdkedjan. Behandlingarna görs vid ett och samma ställe, från undersökning till efterkontroller. Som patient slipper du skickas från plats till plats. Du får ditt eget behandlingslag. Vi arbetar med kvalitetsmått som patientnöjdhetsenkäter och kvalitetskontroll genom egna implantatregister. Vi vill att du som patient alltid ska känna dig trygg och hörd.

Vi erbjuder specialisttandvård med rehabilitering inom oral protetik (behandling med fasta tandersättningar, tandproteser, Implantat), käkkirurgi, bettfysiologi (smärta & käkled), endodonti (rotbehandlingar),parodontologi (tandlossningssjukdomar) och röntgenutredningar etc. Alla behandlingar kan utföras under narkos om patienten så önskar i Stockholm. Vi utbildar också framtida specialister i oral protetik i samarbete med Institutionen för Odontologi vid Karolinska Institutet.

Du är varmt välkommen att själv kontakta oss eller tala med din ordinarie tandläkare för att bli remitterad till oss.

Läs mer om respektive klinik och våra medarbetare

 

Kvalitetspolicy

Capio Specialisttandläkarna Stockholm AB strävar efter att vara en vårdgivare som förknippas med högsta kvalitet, vilket är djupt rotat i våra ledord ”kvalitet genom specialisering”.

Det ska uppnås genom att:

 • Löpande anpassa kvalitetsledningssystemet efter Capio Specialisttandläkarnas omvärld och strategiska riktning
 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar och regleringar
 • Arbeta evidensbaserat och systematiskt med avvikelsehantering samt patientnöjdhet
 • Leda organisationen med tydliga mål och ett fokus på medarbetarna, genom definierade ansvarsområden och löpande kompetensutveckling
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten av kvalitetsledningssystemet – ISO 9001:2015
 • Ständigt förbättra vårdkvaliteten och kundnöjdheten
 • Ständigt identifiera och tillämpa ny teknik
 • Noggrant välja leverantörer
 • Säkerställa att våra policys och manualer återspeglar det vi faktiskt gör
 • Förstå hur allas arbete passar in i det totala flödet på Capio Specialisttandläkarna

Miljöpolicy

Capio Specialisttandläkarna strävar efter att vara en hållbar och klimateffektiv vårdgivare.

Det ska uppnås genom att:

 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar, förordningar och myndighetskrav inom miljö
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten av miljöledningssystemet – ISO 14001:2015
 • Arbeta för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att:
 • Minska miljöbelastningen av läkemedel och kemikalier
 • Källsortera kartong/wellpapp, papper, elektronik, glas, brännbart, matavfall blir till Biogas, all typ av plast även på behandlingsrum
 • Sortera läkemedel, kemikalier, allt tandbehandlingsmaterial som inte får slängas som vanligt avfall och stickande och skärande

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.