Parodontologi Tandlossning

Parodontologi är namnet på den specialitet inom tandvård som arbetar med att behandla tandlossning.

Tandlossning (parodontit) orsakas av en sjukdomsframkallande bakterier, som ger skador på tändernas fäste. Det finns idag metoder för att stimulera nybildning av tandfäste, vilket gör att förutsättningarna att återfå friskt tandfäste har förbättrats.

Hur vet du att du har tandlossning?

Ju tidigare behandlingen mot tandlossning påbörjas desto större är chansen att du återfår frisk vävnad runt tänderna. Tandlossning startar med en tandköttsinflammation. Den bästa möjligheten att får stopp på inflammationen är extra tandvård i några veckor. Om tandköttsinflammationen inte har gått över efter en vecka bör du uppsöka en tandläkare. Typiska symptom för tandköttsinflammation är:

 • Blödande tandkött vid tandborstning
 • Uppsvullnat tandkött
 • Tandköttet blir blankt, ömt och rött
 • Rörliga tänder

Om någon i din familj har drabbats av tandlossning bör du vara extra uppmärksam. Tandlossning är nämligen en genetisk ärftlig sjukdom.

Hälften av alla som drabbas av paradontologi är rökare. Det finns två anledningar till det:

 1. Rökning försämrar immunförsvaret
 2. Rökning gör att tandköttet drar ihop sig vilket gör att de första symptomen med blödande tandkött inte förekommer vilket minskar möjligheten att behandla inflammationen i tid

Hur behandlas tandlossning?

När en tandköttsinflammation har lett till tandlossning (parodontit) innebär det att tandköttsfickorna har skadats. En frisk tandköttsficka är 1-4 mm djup medan en som har drabbats av parodontit kan ha ett fickdjup på över 5 mm. De skadade fickorna är ofta väldigt infekterade. Förlusten av tandfästet når till slut rotspetsen på tanden, vilket gör den rörlig.

När fickdjupet har utökats går det inte längre själv att rengöra området ordentligt. Behandlingen hos ditt specialisttandvårdsteam startar således med en omfattande rengöring av munnen där specialinstrument används för att få området helt rent. Det är viktigt att du själv fortsätter behandlingen med regelbunden rengöring på egen hand hemma.

Efter en tids regelbundna besök hos specialutbildade tandhygienister där rengöring av tandköttsfickorna har genomförts görs en undersökning av hur tandköttsfickorna har påverkats. Ofta har djupet på fickorna minskat avsevärt och genom fortsatt egen tandvård har du en chans att behålla dina egna tänder!

Operation

Vid allvarliga fall av parodontit minskar inte djupet på tandköttsfickorna tillräckligt mycket under behandlingen vilket gör att det krävs en operation. Den inledande behandlingen har dock inte varit utan verkan. Den har gjort att den stundande operationen blir mindre omfattande samt att chanserna till en lyckad operation har ökat. Alla kirurgiska ingrepp genomförs under lokalbedövning och är smärtfria.

Operationen går till så att specialisttandläkaren gör ett litet snitt i tandköttet intill det sjuka området för att komma åt bättre. Detta möjliggör borttagning av tandsten och sjuk vävnad rund tanden. Det finns idag även metoder för att stimulera nybildning av fäste kring tanden. Det innebär att benstimulerande medel tillsätts under operationen vilket gör att tandfästet återuppbyggs utifrån den befintliga vävnaden runt tandroten.

Efter operationen sys tandköttet ihop igen. Ingreppet tar vanligtvis mellan 30-60 minuter och ibland kan du som patient känna lite värk efter operationen. Värken lindras ofta effektivt med vanliga värktabletter.

Övriga frågor

Du kan alltid kontakta Specialistkliniken för att få mer information eller beställa tid för undersökning.

Implantatbehandlingar

Implantatbehandlingar innebär att förlorade tänder ersätts med implantat som sitter fast och ser ut som vanliga tänder. Idag går nästan alla förlorade tänder att ersätta med denna behandling.

Behandlingen innebär att en titanskruv fästs i käkbenet där den får växa fast. På denna fäster man sedan en krona eller bro för att ersätta den förlorade tanden.

Hur går det till?

Förarbete

Vid en implantatbehandling är planeringen viktig. Behandlingen inleds med en undersökning och röntgen. Vid behov samråder specialisttandläkaren med kollegor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att varje patient bedöms utifrån sina specifika förutsättningar. Inför behandlingen måste käkbenet och eventuellt andra tänder vara hela och fria från infektion. Om en annan behandling har genomförts kan det innebära att man väntar med implantatbehandlingen tills läkningen är fullbordad.

Behandlingen

En implantatbehandling består av två delar, en kirurgisk och en protetisk. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera operationer genomförs där implantatfixturerna (titanskruvarna) fästes i käkbenet. Den protetiska delen av behandlingen handlar om tillverkandet av tänder som skall fästas på implantatfixturen. I samband med denna del av behandlingen anpassas i vissa fall provisoriska tänder eller temporär protes som patienten använder under inläkningsperioden för att slippa gå tandlös.

Nedan följer en kort översikt av en fullständig implantatbehandling.

 1. Eventuell utdragning av befintlig tand
  Om det finns befintliga tänder som är sjuka behöver dessa först extraheras. Därefter följer i vissa fall en inläkningsperiod. Hur lång den är beror på käkbenets kvalitet.
 2. Implantatfixturen opereras fast
  Den kirurgiska delen då implantatfixturer fästes i käkbenet genomförs. Fixturen växer sedan fast och fyller samma funktion som en vanlig tandrot.
 3. Protetiskt arbete
  Det protetiska arbetet inleds med att ett avtryck tas för att ta reda på hur tänderna ska utformas för att kunna fästas på implantaten. Därefter följer ett antal besök där patienten och protetikern tillsammans bestämmer tandens utseende och form. Läs mer om det protetiska arbetet under Protetik - Tandersättning.

Resultat

Efter behandlingen har du som patient fått nya tänder med i stort sett samma utseende och funktion som vanliga tänder.


Följande av våra kliniker erbjuder parodontologi

Våra behandlingar

GHP Specialisttandläkarna har varit verksamma med specialisttandvård i över 30 år. Vi är specialister inom bettfysiologi, endodonti, käkkirurgi, protetik och paradontologi och har lång erfarenhet av specialisttandvård. Vi arbetar med den senaste tandtekniska teknologin och inom koncernen rymmer även GHP Tandteknik som är ett fullservicelaboratorium. Det innebär att vi har hela flödet inom oss och kan därför kvalitetsäkra vaje del.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.