Implantatbehandlingar

Implantatbehandlingar innebär att förlorade tänder ersätts med implantat som sitter fast och ser ut som vanliga tänder. Idag går nästan alla förlorade tänder att ersätta med denna behandling.

Behandlingen innebär att en titanskruv fästs i käkbenet där den får växa fast. På denna fäster man sedan en krona eller bro för att ersätta den förlorade tanden.

Hur går det till?

 

Förarbete

Vid en implantatbehandling är planeringen viktig. Behandlingen inleds med en undersökning och röntgen. Vid behov samråder specialisttandläkaren med kollegor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att varje patient bedöms utifrån sina specifika förutsättningar. Inför behandlingen måste käkbenet och eventuellt andra tänder vara hela och fria från infektion. Om en annan behandling har genomförts kan det innebära att man väntar med implantatbehandlingen tills läkningen är fullbordad.

Behandlingen

En implantatbehandling består av två delar, en kirurgisk och en protetisk. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera operationer genomförs där implantatfixturerna (titanskruvarna) fästes i käkbenet. Den protetiska delen av behandlingen handlar om tillverkandet av tänder som skall fästas i implantatfixturen. I samband med denna del anpassas även provisoriska tänder som patienten erbjuds under inläkningsperioden för att slippa gå tandlös.

Nedan följer en kort översikt av en fullständig implantatbehandling. Beskrivningen visar en behandling av ett singelimplantat. Samma metod används vid behandlingar som gäller flera implantat.

 1. Eventuell utdragning av befintlig tand
  Om det finns befintliga tänder som är sjuka behöver dessa först extraheras. Därefter följer en inläkningsperiod. Hur lång den är beror på käkbenets kvalitet.
 2. Implantatfixturen opereras fast
  Den kirurgiska delen då implantatfixturer fästes i käkbenet genomförs. Fixturen växer sedan fast och fyller samma funktion som en vanlig tandrot.
 3. Förlängning av fixturen med en distans
  När fixturen har växt fast förlängs den med hjälp av en distans. På distansen fäster man sedan den nya tanden.
 4. Protetiskt arbete
  Det protetiska arbetet inleds med att ett avtryck av munnen tas för att ta reda på hur tänderna ska utformas för att kunna fästas på implantatet. Därefter följer ett antal besök där patienten och protetikern tillsammans bestämmer tandens utseende och form. Läs mer om det protetiska arbetet under Protetik - Tandersättning.

Resultat

Efter behandlingen har du som patient fått nya tänder med i stort sett samma utseende och funktion som vanliga tänder.

 

Följande av våra kliniker erbjuder implantatbehandlingar

Våra behandlingar

GHP Specialisttandläkarna har varit verksamma med specialisttandvård i över 30 år. Vi är specialister inom bettfysiologi, endodonti, käkkirurgi, protetik och paradontologi och har lång erfarenhet av specialisttandvård. Vi arbetar med den senaste tandtekniska teknologin och inom koncernen rymmer även GHP Tandteknik som är ett fullservicelaboratorium. Det innebär att vi har hela flödet inom oss och kan därför kvalitetsäkra vaje del.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.