Endodonti & rotbehandling

Endodonti är den specialitet inom tandvården som utreder och behandlar tillstånd i tandens pulpa (mjukvävnaden), och käkbenet runtomkring. Våra specialister utför rotfyllningar och endodontiska behandlingar.

Skada på tandpulpan

Tandpulpan finns i ett hålrum i tandens mitt och består av vävnad med rikligt antal blodkärl och nervtrådar. Tandpulpan kan skadas på många olika sätt, vilket ofta upphov till smärta och ömhet, och i vissa fall svullnader i käken. Det första steget vid en skada på tandpulpan är att det uppstår en inflammation (pulpit). Inflammationen är i de allra flesta fall smärtfri och utan symptom. Vanliga orsaker till skadorna är djup karies, tandlagningar, sprickor eller slag mot tanden.

Inflammationen kan till sist bli så omfattande att pulpans blodcirkulation upphör vilket gör att bakterier kan ta sig in i hålrummet och leva på vävnadsrester som finns där. Bakterierna sprider sig därifrån vidare och orsakar inflammation i tandens fäste. För att kunna behålla tanden när skadan har gått så långt krävs en endodontisk behandling.

Rotfyllning för att behandla skadan

En endodontisk behandling, även kallat rotfyllning, inleds med att specialisttandläkaren borrar in till hålrummet i tanden där den inflammerade eller döda pulpan finns. Hålrummet rengörs noggrant under riklig spolning med en speciell vätska och med hjälp av specialinstrument som gör det möjligt att även rengöra kanalerna som går ner i tandens rot. Behandlingen genomförs med hjälp av röntgen och ibland även elektroniska mätinstrument.

Rengöringsbehandlingen görs ofta i två omgångar. Det rengjorda hålrummet förses med bakteriedödande medel mellan behandlingarna. Vid det andra besöket kan vanligtvis tanden rotfyllas, vilket innebär att ett gummimaterial förs in i det rengjorda hålrummet tillsammans med en klisterliknande pasta.

Lagning av tanden

Efter att hålrummet har rotfyllts återstår det att laga tandens krona. Då en rotfyllning har medfört betydande förlust av tandsubstans ställs det höga krav på lagningen för att undvika en framtida tandfraktur. Ibland är det smidigast att ersätta kronan med någon form av protetisk behandling, alltså en konstgjord krona – läs mer om tandproteser.

Rotspetsoperation

I vissa fall av endodontistiska skador kan extra komplikationer och svårigheter uppkomma vilket gör att en rotspetsoperation behöver genomföras. En rotspetsoperation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att tandköttet fälls upp för att kunna göra en liten öppning i benet. Genom detta ingrepp kan infektionen lättare nås vilket gör att området kan rengöras ordentligt samtidigt som rotspetsen kan slipas av och förseglas noga.


Följande av våra kliniker erbjuder endodonti – rotbehandling

Våra behandlingar

Capio Specialisttandläkarna har varit verksamma med specialisttandvård i över 30 år. Vi är specialister inom bettfysiologi, endodonti, käkkirurgi, protetik och paradontologi och har lång erfarenhet av specialisttandvård. Vi arbetar med den senaste tandtekniska teknologin och inom koncernen finns även Capio Tandteknik, vårt fullservicelaboratorium. Det innebär att vi har har kontroll över alla delar i processen och kan därför kvalitetsäkra vaje del.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.